Brojač karaktera

Izračunajte broj karaktera, reči, rečenica i odlomaka u bilo kom tekstu pomoću ovog naprednog besplatnog alata.

Uobičajena ograničenja karaktera

Društvene mrežeKarakteri
Twitter objava71-100
Facebook objava80
Instagram natpis100
YouTube opis138-150
EsejiReči
Srednja škola300-1,000
Prijava za fakultet200-650
Fakultet za dodiplomske studije1,500-5,000
Prijava za postdiplomske studije500-1,000
Blogovi, rad i književnostReči
LinkedIn članak1,900-2,000
Blogovi500-800
Motivaciona pisma200-400
Resumes400-800
Kratke priče~7,500
Novela~17,500-40,000
Romani~70,000-120,000
Popularna delaReči
Igra prestola298,000
Harry Potter i Kamen mudraca76,944
Gospodar prstenova: Družina prstena187,790
Životinjska farma29,966
Beskonačna šala483,994
Uliks265,222
Od miševa i ljudi29,160
Gordost i predrasude122,685
Atlas Se Zastao561,996
Veliki Getsbi47,094
Lav, veštica i orman38,421
Čarli i fabrika čokolade30,644

Upotrebe brojača karaktera

Character Counter alat vam pomaže sa efikasnošću, preciznošću i pridržavanjem specifičnih zahteva u profesionalnim i kreativnim oblastima.

  • Twitter i SMS poruke: Kreirajte sažete i snažne poruke unutar ograničenja broja znakova za komunikaciju na Twitteru i SMS-u.

  • Online forme i polja: Proverite da unosi zadovoljavaju ograničenja karaktera u online formularima, poboljšavajući tačnost podataka.

  • Naslovi i naslovi: Kreirajte privlačne i sažete naslove ili naslove optimizovane za online platforme i publikacije.

  • Reklamni tekst: Kreirajte sažeti i ubedljivi reklamni tekst koji se uklapa u ograničenja karaktera.

  • Naslovi e-pošte: Sastavite privlačne i informativne naslove e-pošte unutar optimalnih dužina karaktera radi povećanja stope otvaranja.

  • URL-ovi i hiperlinkovi: Upravljajte ograničenjima karaktera za URL-ove i hiperlinkove, osiguravajući kompatibilnost na svim platformama.

  • Meta opisi: Optimizujte meta opise veb sajta kako biste preneli osnovne informacije unutar ograničenja karaktera za rezultate pretrage pretraživača.

  • Mobilne obaveštenja aplikacije: Prilagodite kratke i efektne obaveštenja mobilne aplikacije koja se pridržavaju ograničenja karaktera.

  • Online Chat i Aplikacije za Slanje Poruka: Komunicirajte efikasno u online četovima i aplikacijama za slanje poruka pridržavajući se ograničenja karaktera.

  • Kodiranje i programiranje: Ostanite unutar ograničenja karaktera prilikom imenovanja promenljivih ili pisanja komentara u kodu za organizovano i efikasno programiranje.

Tehnologija iza Brojača Karaktera

Character Counter alat koristi jezički model koji uči obrasce, gramatiku i vokabular iz velike količine tekstualnih podataka - zatim koristi to znanje kako bi generisao tekst sličan ljudskom na osnovu datog upita ili unosa. Generisani tekst kombinuje informacije koje je model naučio i njegovo razumevanje unosa.

0

Reči

0

Karakteri

0

Karakteri bez razmaka

0

Slogovi

0

Rečenice

0

Paragrafi

0

Vreme čitanja

0

Vreme govora

Top keywords

Type or paste your text or URL to see the most used keywords