Word Counter

Track word and character count, fix grammar, summarize text, extract keywords and more for any text with this advanced free tool.

ความยาวของข้อความควรเป็นเท่าไร? จำนวนคำที่พบปกติสำหรับ:

เครือข่ายสังคมตัวอักษร
โพสต์ทวิตเตอร์71-100
โพสต์บนเฟซบุ๊ก80
คำบรรยาย Instagram100
คำอธิบาย YouTube138-150
บทความคำ
โรงเรียนมัธยมปลาย300-1,000
การรับเข้ามหาวิทยาลัย200-650
วิทยาลัยปริญญาตรี1,500-5,000
บัณฑิตวิทยาลัย500-1,000
บล็อก งาน และวรรณกรรมคำ
บทความใน LinkedIn1,900-2,000
บทความบล็อก500-800
จดหมายสมัครงาน200-400
ประวัติส่วนตัว400-800
เรื่องสั้น~7,500
นวนิยาย~17,500-40,000
นวนิยาย~70,000-120,000
งานที่ได้รับความนิยมคำ
เกมรักแห่งบัลลังก์298,000
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอัจฉริยะ76,944
เจ้าแห่งแหวน: สหภาพแห่งแหวน187,790
ฟาร์มสัตว์29,966
Infinite Jest483,994
ยุลิสส์265,222
Of Mice and Men29,160
ความภาคภูมิใจและอคติ122,685
แผนที่สลักใจ561,996
เดอะเกรทแกตสบี47,094
สิงโต แม่มด และตู้เสื้อผ้า38,421
Charlie and the Chocolate Factory30,644

การใช้งานของ Word Counter

เครื่องมือนับคำช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในด้านอาชีพและสร้างสรรค์

  • งานที่ได้รับมอบหมายในวิชาการ: Ensure compliance with word count requirements for essays, research papers, and assignments.

  • เอกสารมืออาชีพ: รักษาความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพในรายงาน ข้อเสนอแนะ และเอกสารธุรกิจ

  • SEO Content: เขียนบทความและบทความบล็อกที่ตรงตามความยาวของคำที่เหมาะสมสำหรับการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา

  • สื่อสังคมการส่งข้อความ: Stay within character limits on platforms like Twitter and Instagram for effective communication.

  • การส่งผลงานเขียน: ส่งผลงานทางวรรณกรรมภายในขีดจำกัดของจำนวนคำที่กำหนดไว้สำหรับการเผยแพร่

  • โครงการเขียนอิสระ: จัดการความคืบหน้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการนับคำที่แม่นยำ

  • Academic Presentations: เตรียมและปรับปรุงงานนำเสนอให้เข้ากับข้อจำกัดเวลาที่กำหนด

  • Email Correspondence: เขียนอีเมลเชิงสั้นและมีผลสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  • บริการแปลภาษา: ประเมินค่าใช้จ่ายและจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงตามจำนวนคำในข้อความต้นฉบับ

  • การเขียนนวนิยาย: ติดตามความคืบหน้าและให้ความสำคัญกับเป้าหมายการนับคำในโครงการนวยนิพนธ์หรืองานเขียนนิยาย

เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Word Counter

เครื่องมือนับคำใช้โมเดลภาษาที่เรียนรู้รูปแบบ ไวยากรณ์ และคำศัพท์จากข้อมูลข้อความปริมาณมาก - จากนั้นใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์โดยอิงจากข้อความที่กำหนดหรือป้อนเข้า ข้อความที่สร้างขึ้นนี้รวมความรู้ที่เครื่องมือได้เรียนรู้และความเข้าใจของข้อมูลที่ป้อนเข้า

0

คำ

0

ตัวอักษร

0

ตัวอักษรโดยไม่มีช่องว่าง

0

พยางค์

0

ประโยค

0

ย่อหน้า

0

เวลาที่ใช้ในการอ่าน

0

เวลาพูด

Top keywords

Type or paste your text or URL to see the most used keywords