Граматичен проверявач

Намерете и коригирайте грешки в граматиката, правописа и пунктуацията с този напреднал безплатен инструмент.

Предложете функция


Как да използвате проверката на граматиката

За да проверите текста си, копирайте и поставете или пишете директно в онлайн редактора. Щракнете върху "Провери граматиката", за да проверите граматиката, правописа и пунктуацията. Ако видите подчертана дума, щракнете върху предоставената корекция, за да я приемете; щракването върху подчертаната дума ще запази оригинала. Уверете се в ясните изречения и точни думи, като повторно изпълните проверката.

The Grammar Checker открива сложни грешки в писането като грешно използвани думи, напреднала пунктуация и грешки в капитализацията, непълни изречения, неправилно поставени модификатори, проблеми със стила и грешки във времената.

Как работи Граматичният проверяващ?

Grammar Checker използва модел на езика, който учи модели, граматика и лексика от големи количества текстови данни - след което използва това знание, за да генерира текст, подобен на човешки, базиран на даден сигнал или вход. Генерираният текст комбинира както научената информация на модела, така и неговото разбиране на входа.