Kontrola gramatiky

Nájdite a opravte chyby v gramatike, pravopise a interpunkcii pomocou tohto pokročilého bezplatného nástroja.

Navrhnite funkciu


Ako používať kontrolór gramatiky

Na skontrolovanie vášho textu ho skopírujte a vložte alebo píšte priamo do online editora. Kliknite na "Skontrolovať gramatiku" pre kontrolu gramatiky, pravopisu a interpunkcie. Ak vidíte podčiarknuté slovo, kliknite na poskytnutú opravu, aby ste ju prijali; kliknutie na podčiarknuté slovo zachová pôvodný text. Zabezpečte jasné vety a presné výbery slov opätovným spustením kontroly.

The Grammar Checker zisťuje zložité chyby v písaní, ako napríklad nesprávne slová, pokročilú interpunkciu a chyby v používaní veľkých písmen, vetné spojky, závislé prídavné mená, štýlové problémy a chyby v čase.

Ako funguje kontrola gramatiky

Grammar Checker používa jazykový model, ktorý sa učí vzory, gramatiku a slovnú zásobu z veľkého množstva textových údajov - potom používa túto znalosť na generovanie textu podobného ľudskému na základe zadaného podnetu alebo vstupu. Generovaný text kombinuje naučené informácie modelu a jeho porozumenie vstupu.