Grammatikkontroll

Hitta och korrigera fel i grammatik, stavning och interpunktion med detta avancerade kostnadsfria verktyg.

Föreslå en funktion


Hur man använder grammatikkontrollen

För att kontrollera din text, kopiera och klistra in eller skriv direkt i den online-redigeraren. Klicka på "Kontrollera grammatik" för att kontrollera grammatik, stavning och interpunktion. Om du ser ett understruket ord, klicka på en tillhandahållen korrigering för att acceptera den; att klicka på det understrukna ordet behåller det ursprungliga. Se till att ha tydliga meningar och precisa ordval genom att köra kontrollen igen.

The Grammar Checker pekar ut komplexa skrivfel som felaktiga ord, avancerad interpunktion och felaktig versalisering, löpande meningar, hängande modifierare, stilproblem och tempusfel.

Hur grammatikkontrollen fungerar

Grammar Checker använder en språkmodell som lär sig mönster, grammatik och ordförråd från stora mängder textdata – och använder sedan den kunskapen för att generera mänskligt liknande text baserat på en given ledtråd eller inmatning. Den genererade texten kombinerar både modellens inlärda information och dess förståelse för inmatningen.