Dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ

Chính xác dịch bất kỳ văn bản nào sang hơn 100 ngôn ngữ khác nhau với công cụ miễn phí tiên tiến này.

Gợi ý một tính năng
Cách sử dụng Bộ dịch ngôn ngữ

Để dịch văn bản của bạn, chỉ cần sao chép và dán nó vào trình soạn thảo hoặc gõ trực tiếp. Sau đó, nhấp vào 'Dịch...' để chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch đến. Trình dịch AI của chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại.

Làm thế nào Trình dịch Ngôn ngữ hoạt động

Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi sử dụng một mô hình ngôn ngữ học các mẫu, ngữ pháp và từ vựng từ lượng lớn dữ liệu văn bản - sau đó sử dụng kiến thức đó để tạo ra văn bản giống con người dựa trên đầu vào đã cho. Văn bản được tạo ra kết hợp cả thông tin đã học của mô hình và sự hiểu biết về đầu vào.